N8-34 โต๊ะทำงาน หาบคู่หน้าปิดทึบ ไม้สัก สีไม้

ราคา 9,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด ยาว 120 cm. ลึก 60 cm. สูง 79 cm.

มี 3 ลิ้นชัก ด้านข้าง 2 บานเปิด