N3-2 ตู้ผ้าบานเลื่อนไม้สัก ขาตรง 120 cm. ไม้สัก

ราคา 25,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 120 cm. ลึก 65 cm. สูง 200 cm.

มีชั้นลอยวางผ้าได้ ถอดได้

ราวแขวนผ้ายาวตลอดแนวตู้

ด้านขวาล่าง มี 2 ลิ้นชัก

ด้านซ้ายล่าง มี 1 ชั้น

ตู้ผ้าบานเลื่อนไม้สัก ขาตรง 120 cm.  มีให้เลือก 4 สีดังนี้
1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว
4. สีเสี้ยนดำ