N3-29 ตู้เสื้อผ้าไม้สัก บานเลื่อน ขาตรง แขวน 2 ชั้น 3 ลิ้นชัก ขนาด 200 cm.

ราคา 36,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ตู้เสื้อผ้า บานเลื่อน ขาตรง บานเลื่อน ขนาด 200 cm.

มี 3 ลิ้นชัก  ตู้ถอดประกอบได้

ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 60 cm. สูง 200 cm.

แบ่งเป็น ส่วนบน เป็นราวแขวนผ้ายาวตลอดแนว

ส่วนล่าง ด้านขวา มี 3 ลิ้นชัก

ด้านซ้าย เป็นราวแขวนผ้า