N3-3 ตู้ผ้าไม้สัก บานเลื่อน 2 ตอนขาตรง 150 cm.

ราคา 32,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 65 cm. สูง 210 cm.

แบ่งเป็นท่อนบน และท่อนล่าง

ท่อนบน แขวนผ้าได้ตลอดแนว

ท่อนล่าง ขวามือ มี 2 ลิ้นชัก ซ้ายมือเป็นชั้นยาวตลอด

ตู้ผ้าบานเลื่อน  2 ตอนขาตรง ไม้สัก มีให้เลือก 4 สีดังนี้
1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว
4. สีเสี้ยนดำ