N3-30 ตู้เสื้อผ้า บานเลื่อน ขาหลบ บานเซาะร่อง 200 cm.

ราคา 36,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 65 cm. สูง 200 cm. แบบถอดได้

 

ตู้เสื้อผ้า บานเลื่อน บานเซาะร่อง 200 cm. มี 3 ลิ้นชัก  ตู้ถอดประกอบได้