N3-34 ตู้เสื้อผ้า 3 บานเปิด ขาคู้ ไม้สัก สีไม้

ราคา 33,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด กว้าง 155 cm. ลึก 65 cm. สูง 190 cm.

มี 3 บานเปิด ขาคู้สวยงาม

ภายใน มีราวแขวนยาว ตลอด

มีชั้นภายใน 1 ชั้นเก็บของได้