N3-38 ตู้เสื้อผ้างานหลุยส์ 200 cm. /ตู้ผ้าเจ้าหญิง สีเสี้ยนดำ

ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 60 cm. สูง 235 cm.

มี 4 ลิ้นชัก

มี 4 บานเปิด เป็นกระจกเงา

สามารถถอดประกอบได้