N7-4 โต๊ะอาหาร 200 cm. ไม้หนา ขาใหญ่ ไม้สัก สีไม้

ขนาด กว้าง 100 cm. ยาว 200 cm. สูง 80 cm.

หน้าโต๊ะ ท๊อปหนา 3 นิ้ว

ขาสี่เหลี่ยมใหญ่ ขนาด 5×5  นิ้ว ไม้หนา งานคุณภาพ

(โต๊ะอาหารตัวละ 39,900.-)

เก้าอี้ม้านั่งยาว ไม้สัก สีไม้ ขนาด กว้าง 40 cm. ยาว 200 cm. สูง 40 cm.
(เก้าอี้ม้านั่งยาวตัวละ 12,900.-)
เก้าอี้สก๊อตไม้สัก  3 ตัว
(เก้าอี้นั่งเดี่ยว ตัวละ 4,600.-)