N3-45 ตู้เสื้อผ้า บานเลื่อนเรียบ ตีเส้นขอบ รอบบาน มีลิ้นชัก ถอดประกอบได้

ราคา 35,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด 160 cm. ลึก 65 cm. สูง 200 cm. ถอดประกอบได้

ภายใน มีชั้น ลอยวางของได้

มีราวแขวนยาวตลอดแนว

ด้านล่างมี ชั้นยาวตลอดวางของได้

ด้านล่างขวา มีลิ้นชัก 2 ลิ้นชัก