N4-24 เตียงนอนลายซี่ขวาง ท้ายสูง ไม้สัก สีไม้ 6 ฟุต

ราคา 29,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

พื้นเตียงเป็นไม้สัก  ท้ายเตียงสูง เป็นไม้หนาเกรด A