N4-27 เตียงนอนสก็อตขาลอย 6 ฟุต

ราคา 15,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เตียงนอนสก็อต ขาลอย 6 ฟุต พื้นเป็นไม้สัก

เตียงนอนสก็อต ลอย 6 ฟุต
1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว
มีขนาดมาตรฐาน ทั้งหมด 3 ขนาด
– 3.5 ฟุต
– 5 ฟุต
– 6 ฟุต