N4-28 เตียงนอน แกะลายนกยูง ไม้สัก สีไม้

ราคา 38,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เตียงนอน แกะลายนกยูง ไม้สัก 6 ฟุต มี 2 ลิ้นชัก

เตียงนอน แกะลายนกยูง ไม้สัก สีไม้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว
มีขนาดมาตรฐาน ทั้งหมด 3 ขนาด
– 3.5 ฟุต
– 5 ฟุต
– 6 ฟุต