N4-30 เตียง ใบบัวแกะลายฟักทอง ไม้สักขนาด 6 ฟุต

ราคา 17,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

พื้นเตียงเป็นไม้สัก หัวเตียงท้ายเตียงแกะลาย ขาลอย ขนาด กว้าง 183 cm. ลึก 220 cm. สูง 110 cm

เตียง ใบบัวแกะลายฟักทอง ไม้สักขนาด 6 ฟุต

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว
มีขนาดมาตรฐาน ทั้งหมด 3 ขนาด
– 3.5 ฟุต
– 5 ฟุต
– 6 ฟุต