N4-32 เตียงซี่ แกะลาย ท้ายโค้ง ไม้สัก ขนาด 6 ฟุต

ราคา 15,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

พื้นเตียงเป็นไม้สัก ท้ายเตียงเป็นโค้ง ขนาด กว้าง 185 cm. ลึก 220 cm. สูง 110 cm

เตียงซี่ แกะลาย ท้ายโค้ง ไม้สัก ขนาด 6 ฟุต

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว
มีขนาดมาตรฐาน ทั้งหมด 3 ขนาด
– 3.5 ฟุต
– 5 ฟุต
– 6 ฟุต