N4-37 เตียงปีกนก สีไม้สัก ไม้หนา 5 นิ้ว 6 ฟุต

ราคา 24,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เตียงปีกนก ไม้หนา 5 นิ้ว 6 ฟุต ไม้สัก สีไม้ พื้นเตียงเป็นไม้สัก หัวเตียง ท้ายเตียง พนังข้างเป็นไม้หนา

มีให้เลือก 3 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว

มีขนาดมาตรฐาน ทั้งหมด 3 ขนาด
– 3.5 ฟุต
– 5 ฟุต
– 6 ฟุต