N4-43 เตียงหลุยส์เจ้าหญิงใหญ่ 6 ฟุตไม้สัก สีเสี้ยนดำ งานไม้หนา

ขนาด 6 ฟุต ราคา 56,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เตียงหลุยส์เจ้าหญิงใหญ่  6 ฟุต ไม้สัก สีเสี้ยนดำ งานไม้หนา

ขนาด 3.5 ฟุต ราคา 52,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด 5 ฟุต ราคา 54,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)