N4-45 เตียงหัวสูงเต้าตรง ขนาด 3.5 ฟุต ไม้สัก สีโอ๊ค

ราคา 14,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เตียงหัวสูงเต้าตรง ขนาด 3.5 ฟุต ไม้สัก สีโอ๊ค

เตียงหัวสูงเต้าตรง มีสีให้เลือก
1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว
มีขนาดมาตรฐาน ทั้งหมด 3 ขนาด
– 3.5 ฟุต
– 5 ฟุต
– 6 ฟุต