N4-46 เตียงนอนญี่ปุ่นไม่มีหัว งานไม้สัก 6 ฟุต สีไม้

ราคา 26,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

กว้าง 240 cm.  ยาว 240 cm.  สูง 15 cm.

ขนาดพื้นที่ วางที่นอนได้ 6 ฟุต

ขอบข้างเตียง ซ้าย ขวา และท้ายเตียง ขนาด  30 cm.

ขอบข้างเตียง ที่หัวเตียง ขนาด 10 cm.

ขาตีกล่องขาหลบในสำหรับใช้วางที่นอน ลึกลง 15 cm.