N4-51 เตียงปีกนกสีเสี้ยนขาว เสากลึงไม้หนา 4 นิ้ว ขนาด 6 ฟุต

ราคา 21,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
เตียงปีกนก ไม้หนา 4 นิ้ว
ขนาด 6 ฟุต ไม้สัก สีเสี้ยนขาว
พื้นเตียงเป็นไม้สัก หัวเตียง ท้ายเตียง พนังข้างเป็นไม้หนา

เตียงปีกนกสีเสี้ยนขาว เสากลึงไม้หนา 4 นิ้ว  ขนาด 6 ฟุต ไม้สัก  มีให้เลือก 4 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว
4. สีเสี้ยนดำ
มีขนาดมาตรฐาน ทั้งหมด 3 ขนาด
– 3.5 ฟุต
– 5 ฟุต
– 6 ฟุต