N4-62 เตียงนอนญี่ปุ่น มีหัวเบาะหนังแท้ ไม้สัก 6 ฟุต สีเสี้ยนดำ

ราคา 54,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) งานหนังเบาะแท้
ราคา 33,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) งานหนังเบาะเทียม

กว้าง 240 cm.  ยาว 240 cm.

หัวเตียงเบาะหนังแท้

หัวเตียงสูงรวม 130 cm.

ขนาดพื้นที่ วางที่นอนได้ 6 ฟุต

ขอบข้างเตียง ซ้าย ขวา ขนาด  30 cm.

ขอบข้างเตียง ที่หัวเตียง ขนาด 10 cm.

ขอบข้างเตียง ที่ท้ายเตียง ขนาด 32 cm.

ขาตีกล่องขาหลบในสำหรับใช้วางที่นอน ลึกลง 10 cm.

พื้นเตียงยกขึ้นlสูงที่ขอบเตียง 30 cm.