N4-67 เตียงนอนเซตตู้ข้างเตียง 6 ฟุต ไม้สัก สีไม้

โปรโมชั่น ราคาพิเศษ ราคา 29,900.- (เฉพาะสีไม้ตามรูป)

สีไม้ปกติ ราคา 32,900.- สีไม้ตามรูป

ราคา 33,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีโอ๊ค

ราคา 34,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีเสี้ยนขาว

ราคา 35,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) สีเสี้ยนดำ

เตียงนอน 6 ฟุต ไม้สัก สีไม้

หัวเตียงผนังสูงยาวตลอดแนว

มี 2 ลิ้นชัก ข้างเตียง ด้านซ้ายและขวา ติดกับผนังหัวเตียง

ถอดประกอบได้