N5-1 ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชักขาทึบ พิเศษจัมโบ้ ไม้สัก

ราคา 5,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ตู้เอกสาร 3 ลิ้นชักจัมโบ้ ขนาด กว้าง 55 cm. ลึก 50 cm. สูง 100 cm.