N5-33 ตู้หัวเตียง 1 ลิ้นชัก 1 ช่องโล่ง

ราคา 6900 .-(มีส่วนลดหน้าร้าน)

ตู้หัวเตียง 1 ลิ้นชัก 1 ช่องโล่ง
ขาคู้ ขนาดกว้าง 60 cm ลึก 50 cm สูง 55 cm
ชั้นที่1 สูง 20 cm ชั้นที่ 2 สูง15 cm.