N23-62 เคาน์เตอร์ 3 บานเปิดหน้าหวาย

ราคา 16,900 .- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

เคาน์เตอร์ 3บานเปิดหน้าหวาย

ขนาดกว้าง  120 cm. ลึก 40 cm. สูง 115 cm.

ภายในมี 2 ชั้น
มี 3 บานเปิด

ติดมือจับสวยงาม