N6-15 โต๊ะแป้งหลุยส์ ไม้สักสีเสี้ยนดำ

ราคา 16,900 บาท(มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 100 cm. ลึก 50 cm. สูง 180 cm.

มี 4 ลิ้นชัก ใส่ของได้

งานไม้สัก สีเสี้ยนดำ