N6-17 โต๊ะแป้ง 4 ลิ้นชัก + เก้าอี้ ไม้สัก สีไม้

ราคา 12,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 80 cm. ลึก 50cm. สูง 170 cm.

มีกระจกเงา

มี 4 ลิ้นชัก

เก้าอี้ ไม้  1 ตัว