N6-6 ชุดโต๊ะแป้ง ไม้หนา แกะลาย พร้อมเก้าอี้ ไม้สัก

ราคา 17,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 100 cm. ลึก 49 cm. สูง 144 cm. เก้าอี้ กว้าง 35.5 cm. ลึก 30 cm. สูง 30 cm.