N7-1โต๊ะอาหารไม้หนา ขนาด 200 cm. พร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง ไม้สัก สีไม้

ราคารวมทั้งชุด 62,700.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะอาหารขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 100 cm. สูง 80 cm.

(โต๊ะอาหารไม้หนา ตัวละ 39,900-.)

หน้าโต๊ะท๊อปความหนา 3 นิ้ว

ขาทรงสี่เหลี่ยม ขนาด 5×5 นิ้ว

พร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง (เก้าอี้ตัวละ 3,800-.)