N7-11 โต๊ะอาหาร150 cm. 4 ที่นั่ง

ราคาโปรรวมทั้งชุด 26,896.-

โต๊ะขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 90 cm. สูง 80 cm.

หน้าโต๊ะท๊อป หนา 1 นิ้ว

ขาสี่เหลี่ยม ขนาด 4×4 นิ้ว

(โต๊ะอาหารโปรตัวละ18 ,900-.)

เก้าอี้ ขนาด กว้าง 44 cm. ลึก 44 cm. ส 90 cm.

(เก้าอี้โปรตัวละ1,999-.)