N7-12 ชุดโต๊ะอาหาร 150 สี่เหลี่ยมขาเอ +เก้าอี้หัวใจ 4 ที่นั่ง ไม้สัก สีไม้

ราคาทั้งชุด 29,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาดโต๊ะ กว้าง 150 cm. ลึก 90 cm. สูง 77 cm.

โต๊ะอาหาร ตัวละ 15,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 44 cm.ลึก 45 cm. สูง 84 cm.

เก้าอี้หัวใจ ตัวละ 3,500.-  (มีส่วนลดหน้าร้าน)