N7-14 ชุดโต๊ะอาหาร ยาว 200 cm. เก้าอี้ 6 ตัว ไม้สัก สีเสี้ยนดำ

โต๊ะอาหาร  ราคา 17,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) 
 ขนาด ยาว 200 cm. ยาว 100 cm. สูง 80 cm.
เก้าอี้ ราคา 4,300.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) 
เก้าอี้กระโปรงยาว ไม้สัก สีเสี้ยนดำ