N7-15 ชุดโต๊ะอาหาร ลบมน ขามะเฟือง แกะลายขอบ ขนาด 200 cm. เก้าอี้ 6 ที่นั่ง ไม้สัก

ราคา 45,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาดของโต๊ะอาหาร กว้าง 200 cm. ลึก 100 cm.สูง 80 cm.

(โต๊ะอาหารตัวละ24,900-.)

พร้อมเก้าอี้ 6 ที่นั่ง

(เก้าอี้ตัวละ3,500-.)

ชุดโต๊ะอาหาร ลบมน ขามะเฟือง แกะลายขอบ ขนาด 200 cm. เก้าอี้ 6 ที่นั่ง ไม้สัก

มีให้เลือก 3 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว