N7-16 โต๊ะไม้ยาว 3 เมตร ไม้สัก เป็นโต๊ะ ไม้บนหนา 1.5 นิ้ว ขา 5 นิ้ว เป็นไม้หนา คัดสั่งทำพิเศษ โดยเฉพาะ

ขนาดของโต๊ะอาหาร กว้าง 300 cm. ลึก 100 cm.สูง 80 cm.

โต๊ะหน้าท๊อป ไม้บนหนา 1.5 นิ้ว

ขาโต๊ะสี่เหลี่ยม มีขนาด 5×5 นิ้ว เป็นไม้หนา คัดสั่งทำพิเศษ โดยเฉพาะ