N7-17 โต๊ะไม้หนา ขนาด 3 เมตร ไม้สัก เป็นโต๊ะ ไม้บนหนา 1 นิ้วครึ่ง ขาโต๊ะมีขนาด 5 นิ้ว เป็นไม้หนา คัดสั่งทำพิเศษ โดยเฉพาะ

ขนาดของ โต๊ะอาหาร กว้าง 300 cm. ลึก 100 cm.สูง 80 cm.

ขาสี่เหลี่ยม ขนาด 5×5 นิ้ว

งานไม้สัก สีเสี้ยนดำ

งานไม้สัก สีเสี้ยนดำ