N7-18 ชุดโต๊ะอาหาร วงรี ขนาด 150 cm. + เก้าอี้ 4 ที่นั่ง ไม้สัก

ทั้งชุดราคา  20,660.- (ราคานี้มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะอาหารวงรี ไม้สัก สีไม้

ขนาด กว้าง150 cm. ลึก 84 cm.ส 80 cm.

(โต๊ะอาหารตัวละ13 ,900-.)

เก้าอี้ รุ่นคาราบาว ไม้สัก

จำนวน 4 ตัว  สีไม้

(เก้าอี้ตัวละ1 ,690-.)