N7-19 ชุดโต๊ะอาหาร โมเดิรน์ 150 cm. เก้าอี้ไม้สัก 4 ตัว

ชุดอาหาร พร้อมเก้าอี้ 4 ตัว ราคา 27,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
โต๊ะอาหาร ราคา 13,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาดยาว 150 cm. ลึก 90 cm. สูง 80 cm.
เก้าอี้หัวใจ ตัวละ  ราคา 3,500.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
ขนาด กว้าง 44 cm.ลึก 45 cm. สูง 84 cm.