N7-2 โต๊ะอาหารไม้หนา 200 cm. ขาใหญ่ ไม้สัก สีไม้กัด มินิมอล

โต๊ะอาหาร ราคาตัวละ 37,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
เก้าอี้ ราคา ตัวละ 4,300.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะอาหาร  สีไม้กัด มินิมอล *งานไม้สักเก่า

ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 90 cm.สูง 80 cm.

แผ่นหน้าท๊อป หนา 1 นิ้วครึ่ง

ขาโต๊ะ สี่เหลี่ยม ขนาด 5×5 นิ้ว

เก้าอี้กระโปรงซี่หลังยาว ไม้สัก สีไม้กัดมินิมอล

ขนาด กว้าง 50 cm. ลึก 51 cm. สูง 110 cm.