N7-20 โต๊ะอาหาร 6 ที่นั่งไม้สัก

ราคารวมทั้งชุด 30,660.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะขนาดกว้าง 150 cm. ลึก 90 cm. สูง 80 cm.

(โต๊ะอาหารตัวละ18 ,900-.)

เก้าอี้คาราบาว 6 ตัว

(เก้าอี้ตัวละ1,690 -.)

โต๊ะอาหาร 6 ที่นั่งไม้สัก

 มีให้เลือก 3 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว