N7-21 โต๊ะอาหาร สี่เหลี่ยมขาตรง ไม้สัก เก้าอี้ลายขวาง

ราคาชุดนี้ 30,840.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะขนาดกว้าง 200ซม. ลึก 100  ซม.สูง  80 ซม.

(โต๊ะอาหารตัวละ18,900-.)

เก้าอี้ลายขวาง

(เก้าอี้ตัวละ1,990-.)