N7-22 โต๊ะอาหารไม้สัก สี่เหลี่ยม ขาเหลี่ยม ไม้หนา 1.5 นิ้ว

ราคารวมทั้งชุด 44,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะขนาด 200  cm. ลึก 100 cm.  สูง 80 cm.

ท๊อปไม้หนา 1.5 นิ้ว

ขาสี่เหลี่ยม ขนาด  4×4 นิ้ว

(โต๊ะอาหารตัวละ 23,900-.)

เก้าอี้ห้าซี่  6 ตัว สีไม้สัก

(เก้าอี้ตัวละ 3 ,500-.)