N7-23 โต๊ะอาหารวงกลม+เก้าอี้ลายขวาง 4 ตัว ไม้สัก สีไม้

ราคาโปร รวมทั้งชุด19,499-.

โต๊ะขนาด กว้าง 120 cm. ลึก 120 cm. สูง 80 cm.

(โต๊ะอาหาร ตัวละ12 ,900-.)

เก้าอี้ลายขวาง 4 ตัว

(เก้าอี้ ตัวละ 1,990-.)