N7-24 โต๊ะอาหารวงกลม+เก้าอี้กระโปรงยาวเบาะหนัง 4 ตัว ไม้สัก สีเสี้ยนขาว

ราคารวมทั้งชุด 30,100.- (มีส่วนลดหน้าร้าน) งานสีเสี้ยนขาว 

โต๊ะขนาด กว้าง 120 cm. ลึก 120 cm. สูง 80 cm.

(โต๊ะอาหารตัวละ 14, 900-.)

เก้าอี้ไม้สัก กระโปรงยาวเบาะหนังสีส้ม  4 ตัว

(เก้อี้ราคาโปรตัวละ 3,800.)