N7-25 ชุดโต๊ะอาหารทรงเอ ไม้สัก สีเสี้ยนขาว

ราคา โปรพิเศษ 19,999 -.

โต๊ะสี่เหลี่ยม ทรงเอ ไม้สัก

ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 90 cm. สูง 80 cm.

(โต๊ะอาหารตัวละ11,900-.)

เก้าอี้ เข้าชุดไม้สัก

ขนาด กว้าง 46 cm. ลึก 43 cm. สูง 94 cm.

(เก้าอี้ตัวละ3,500-.)