N7-27 โต๊ะอาหารวงรี ขาลูกฟูกสีไม้สัก

โต๊ะอาหาร ราคาตัวละ 19,900.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)
เก้าอี้ ราคา ตัวละ 3,500.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะอาหาร  สีไม้สัก มินิมอล

ขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 90 cm.สูง 77 cm.

ขาโต๊ะ ลูกฟูก

เก้าอี้ ซี่กลมโค้ง ไม้สัก สีไม้

ขนาด กว้าง 44 cm. ลึก 46 cm. สูงรวม 94 cm