N7-28 โต๊ะอาหารสี่เหลี่ยม ขามะเฟือง

ราคา 32,100.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 120 cm. สูง 80 cm.

(โต๊ะอาหารตัวละ  16,900-.)

เก้าอี้รุ่นหลังกระโปรง เบาะสีส้ม 4 ตัว

(เก้าอี้ตัวละ3 ,800-.)