N7-29 โต๊ะอาหารไม้สัก 150 cm.สีเสี้ยนดำ

ราคารวมทั้งชุด 35,100.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

ขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 90 cm. สูง 80 cm.

(โต๊ะอาหารตัวละ17,900-.)

เก้าอี้รุ่นหลังกระโปรง 4 ตัว

(เก้าอี้ตัวละ  4,300-.)

โต๊ะอาหารไม้สัก 150 cm.สีเสี้ยนขาว มีให้เลือก 3 สีดังนี้

1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว