N7-26 โต๊ะอาหาร 150 cm. ขาเพียวสีเสี้ยนขาว

ราคารวมทั้งชุด 35,100.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะขนาด กว้าง 150 cm. ลึก 90 cm. สูง 80 cm.

(โต๊ะอาหารตัวละ 17,900-.)

เก้าอี้กระโปรยาวสีเสี้ยนขาว 4 ตัว

(เก้าอี้ตัวละ4 ,300-.)

โต๊ะอาหาร 150 cm ขาเพียวสีเสี้ยนขาว พร้อมเก้าอี้กระโปรง 4 ตัว

มีให้เลือก 3 สีดังนี้
1. สีไม้สัก
2. สีโอ๊ค
3. สีเสี้ยนขาว