N7-3 โต๊ะอาหาร 200 cm. +เก้าอี้สก๊อต ไม้หนา งานไม้สัก

โต๊ะอาหารขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 100 cm.สูง 80 cm.

หน้าโต๊ะท๊อปหนา 3 นิ้ว

ขาสี่เหลี่ยม ขนาด 5×5 นิ้ว

(โต๊ะอาหาร ตัวละ 39,900-.)

เก้าอี้สก๊อต ไม้หนา

(เก้าอี้ ตัวละ 4,600-.)