N7-30 โต๊ะอาหาร หน้าโต๊ะหนานิ้วครึ่ง ไม้สัก สีเสี้ยนขาว เก้าอี้รุ่นหลังกระโปรง

ราคารวมทั้งชุด 57,700.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะขนาด กว้าง 200 cm. ลึก 100 cm. สูง 80 cm.

ไม้ท๊อปบน หน้า 1 นิ้วครึ่ง

ขาสี่เหลี่ยม ขนาด 5×5 นิ้ว

(โต๊ะอาหารตัวละ 31,900-.)

เก้าอี้รุ่นหลังกระโปรง  6 ตัว สีเสี้ยนขาว

(เก้าอี้ตัวละ 4,300-.)