N7-31 โต๊ะอาหารไม้สัก 160 cm. + เก้าอี้กระโปรงยาว สีเสี้ยนดำ

ราคารรวมทั้งชุด 36,100.- (มีส่วนลดหน้าร้าน)

โต๊ะขนาด กว้าง 160 ซม. ลึก 90 ซม. สูง 80 ซม. 

ขาสี่เหลี่ยม ขนาด 3×3 นิ้ว

(โต๊ะอาหารตัวละ 18,900-.)

เก้าอี้กระโปรงยาว 4 ตัว  สีเสี้ยนดำ ไม้สัก

(เก้าอี้ตัวละ 4,300-.)